ბოლო სიახლეები
პიქსელ მედია არის ახალი ქართული ონლაინ მედია პლატფორმა, რომელიც მიუკერძოებლობისა და ობიექტურობის პირნციპების დაცვით აშუქებს საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს.